Aceasta faza, desi neglijata de multi beneficiari, are o mare importanta in proiectul de constructie hale industriale, deoarece acum sunt stabiliti parametrii tehnici si financiari ai viitorului proiect, Etapele cele mai importante (desi nu sunt absolut obligatorii) sunt:

 • Analiza cerintelor proiectului;
 • Studiu de fezabilitate financiara. In aceasta faza pot fi proiectate fluxurile de numerar (cash-flow), analiza tendintelor, simulari…
 • Studiu de fezabilitate tehnica (analiza specificatiilor functionale, tehnice, impact…);
 • Analiza cost-beneficiu (pe baza fluxurilor de numerar, se pot dezvolta scenarii se poate analiza impactul utilizarii unui credit bancar, cash-in-flow, cash-out-flow…)
 • Analiza si compararea alternativelor, fixarea obiectivelor viitorului proiect.
 • Identificarea activitatilor ce urmeaza a se executa in cadrul proiectului;
 • Planificarea succesiunii activitatilor, identificarea activitatilor critice;
 • Estimarea duratei proiectului;
 • Estimarea resurselor necesare (material, umane, utilaje…);
 • Estimarea costurilor si Bugetarea Costurilor;
 • Planificare valori (cash in –flow);
 • Managemantul Riscurilor (Identificarea riscurilor, Estimarea riscurilor, Managementul Riscurilor – Planul de Repaus la Risc);
 • Planificarea Achizitiilor si Planul de Contractare, planul de achizitii – aceasta contine o planificare a achizitiilor de material, forta de munca, utilaje si subcontractori. Planul contine tipurile de contracte ce urmeaza a se incheia cu fiecare categorie in parte si modalitatile de contractare (Planul de Contractare);
 • Studiul Geotehnic;
 • Planificarea obtinerii Autorizatiilor necesare constructiei (Avize, Autorizatii, Aprobari…).

Proiectul de constructie hale industriale se divide, in general, in 4 faze dinstincte:

 1. Proiect pentru Autorizatia de Constructie (PAC) – care contine o serie de documente si planse impuse de lege, ce cuprind informatiile minim necesare pentru ca autoritatile abilitate sa poata emite autorizatia de constructie. Contine documentatia de Arhitectura, Rezistenta, si Instalatii pentru aceasta faza.
 2. Proiect Tehnic (PTh) – pentru faza in care beneficiarul demareaza actiunea de analiza in vederea alegerii firmelor de executie. Acest proiect cuprinde documente, planse si detalii, precum si liste de cantitati de material pe baza carora companiile de constructii pot estima costul executiei la acest moment.
 3. Proiect faza Detalii de Executie (DE) – acesta este proiectul de executie propriu-zis care contine toate costurile (Material-Manopera-Utilaj-Transport) si Costul-B pentru intregul proiect. Contine documentatia de arhitectura, Rezistenta si Instalatii pentru aceasta faza.
 4. Proiectul privind Executia Planului de Achizitii – aceasta cuprinde solicitarea raspunsului firmelor si persoanelor interesate sa opereze ca furnizori pentru proiect, procesul de licitatie in vederea stabilirii celei mai bune oferte si selectionarea contractorilor (cu care se vor incheia diferite tipuri de contracte, cf. planificari).

Executia fizica a proiectului de constructie hale industriale se face prin Administrarea Contractelor incheiate in faza de proiectare si cuprinde:

 • Uzinarea elementelor metalice de rezistenta (stalpi, grinzi, contravanturi, pane…);
 • Trasarea constructiei (pozitionarea in plan si pe verticala);
 • Sistematizarea terenului si saparea gropilor de fundatie;
 • Realizarea fundatiilor;
 • Montarea structurilor de rezistenta (stalpi, grinzi, contravantuiri…)
 • Montarea acoperisului (cu sau fara luminatoare, cf. cerinte si proiect);
 • Montarea accesoriilor (coame, subcoame, jgheaburi…);
 • Realizarea pardoselii interioare;
 • Realizarea inchiderilor, a ferestrelor, usilor de acces…
 • Realizarea compartimentelor, finisajelor, etc;
 • Realizarea Instalatiilor termice, electrice, ventilatie si de apa-canal.

Aceasta faza a serviciului de constructie hale industriale, desi este foarte neglijata de multi beneficiari, are o mare importanta, deoarece numai in acest fel putem avea un control al proiectului. Controlul proiectului vizeaza trei factori importanti, respectiv incadrarea in costuri (Cost Management), incadrarea in timpul previzionat (Time Management) si asigurarea Calitatii Contractate (Managementul Calitatii). Acestia trei sunt si factorii de success ai unui proiect reprezentand constrangerile acestuia.

Monitorizarea proiectului cuprinde (fara sa fie stabilita o ordine specifica), urmatoarele:

 1. Monitorizarea muncii si lucrarilor din cadrul proiectului;
 2. Controlul Schimbarilor ce se efectueaza pe parcursul proiectului. Aceasta ne asigura ca se vor efectua numai acele schimbari dorite si aprobate.
 3. Monitorizarea si controlul progresului proiectului. Vom putea cunoaste ce s-a realizat si cum se incadreaza proiectul in buget si in timp. Vom putea estima in fiecare moment care va fi bugetul final al proiectului (previzionat), cat am cheltuit si cati bani mai avem nevoie pentru a finaliza si data estimativa de finalizare.
 4. Rapoartele de progres ne arata unde se afla proiectul iar activitatea de control ne certifica faptul ca rapoartele de progres sunt corecte. Ambele rapoarte ne permit sa luam masuri de corectie numai acolo unde apar probleme, previzionand astfel “alunecarea” proiectului in timp si cost.
 5. Monitorizarea Riscurilor. In fiecare faza exista riscuri specifice, identificate in faza de analiza riscurilor. Managementul Riscurilor reprezinta o activitate foarte importanta care ne ajuta sa ne pozitionam in bugetul alocat si chiar sa evitam esuarea proiectului. Activitatea de monitorizare a riscurilor cu care se confrunta proiectul ne ajuta sa luam din timp masuri de prevenire (analiza cantitativa si calitativa a riscurilor) si sa reducem la maxim costurile necesare depasirii situatiilor de risc (executia bugetului de risc).
 6. Administrarea Contractelor. Deoarece in faza de Planificare si Executie au fost planificate, respectiv incheiate mai multe contracte, este necesara o atenta administrare a acestora, urmarind ca toate marfurile, materialele, resursele umane, utilajele si subcontractorii sa execute (pastrand ritmicitatea stabilita) contractele asa cum au fost stabilite.

In aceasta etapa a serviciului de constructie hale industriale se inchid toate contractele incheiate pentru marfuri, materiale subcontractate, forta de munca, utilaje si echipa de proiect. Aici se defineste si modul in care va fi facuta mentenanta constructiei, in responsabilitatea cui cade si in ce consta aceasta, care este durata planificata pentru mentenanta…etc. Se poate face un audit privind inchiderea proiectului, in cazul in care se doreste sa se cunoasca cu siguranta ca totul este in ordine.